Algemene Voorwaarden

Dit beleid is van toepassing op Restaurant Las Manas, gevestigd te Ankerrui 42, Antwerpen, België met ondernemingsnummer 0435.75.17.14

Deze algemene voorwaarden zijn bindend bij het maken van een reservering en worden geacht te zijn aanvaard door de klant.

1. Reserveringen:

Reserveringen dienen online te gebeuren. Ons restaurant hanteert een tweeshift-systeem om al onze gasten de best mogelijke service te bieden.

 • Shifts:
  • De eerste shift is van 17u-18u tot 20u.
  • De tweede shift begint om 20u30 en loopt tot aan sluitingstijd.
 

Gelieve rekening te houden met deze shifts bij het maken van een reservering, zodat wij u een vlotte en ontspannen ervaring kunnen bieden.

2. Voorschot bij Groepen:

Bij groepen vanaf 11 personen vragen wij een voorschot van €25 per persoon. Dit voorschot fungeert als een intentieverklaring van de klant om daadwerkelijk te komen en beschermt ons tegen no-shows of late annuleringen.

Annulering: Annuleringen dienen schriftelijk te worden ingediend via e-mail naar order@lasmanas.be

Terugbetaling:

 • Bij annulering meer dan 7 dagen voor de geplande reserveringsdatum wordt het volledige voorschot terugbetaald.
 • Bij annulering tussen 3 en 7 dagen voor de reserveringsdatum wordt 50% van het voorschot terugbetaald.
 • Bij annulering minder dan 3 dagen voor de reserveringsdatum is er geen recht op terugbetaling.
 

Procedure:

 • Terugbetalingen worden binnen 14 dagen na ontvangst van de annulering verwerkt.
 • Voor alle reserveringen die gemaakt zijn, geldt het voorschotbeleid.
 • Wijzigingen in de reservering zijn afhankelijk van beschikbaarheid en moeten tijdig worden doorgegeven.
 • Bij no-shows wordt het voorschot niet terugbetaald.
 • In geval van overmacht, zoals natuurrampen, pandemieën, of andere onvoorziene omstandigheden, behoudt het restaurant zich het recht voor om het beleid aan te passen.
 
3. Consumptiebeleid:

Op vrijdag en zaterdag hanteert Restaurant Las Manas een minimum consumptiebedrag van €45 per persoon op voeding. Dit beleid is opgesteld ter waarborging van een volwaardige Las Manas Experience.  

4. Openingstijden

Openingstijden Bar:

 • Maandag: Gesloten
 • Dinsdag: Gesloten
 • Woensdag: 18u-00u
 • Donderdag: 18u-00u
 • Vrijdag: 17u30-01u
 • Zaterdag: 17u-01u
 • Zondag: 17u-00u

Openingstijden Keuken:

 • Maandag: Gesloten
 • Dinsdag: Gesloten
 • Woensdag: 18u-22u30
 • Donderdag: 18u-22u30
 • Vrijdag: 17u30-23u
 • Zaterdag: 17u-23u
 • Zondag: 17u-22u
 
 

5. Diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen:

Ondanks alle zorg en aandacht die wij aanbieden, willen wij u erop wijzen dat wij niet aansprakelijkheid zijn voor verlies, diefstal, of schade aan persoonlijke eigendommen van klanten tijdens hun verblijf in ons restaurant, ongeacht de omstandigheden..

Wij raden aan om waardevolle bezittingen zorgvuldig in de gaten te houden en geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten. 

Door ons restaurant te betreden en gebruik te maken van onze diensten, erkent de klant uitdrukkelijk dat zij verantwoordelijk zijn voor hun persoonlijke eigendommen. 

6. Allergenen:

Onze allergenenkaart is te allen tijde online beschikbaar via de volgende link: Allergenenkaart Restaurant Las Manas. Gelieve deze kaart te raadplegen voordat uw bestelling geplaatst is om op de hoogte te zijn van de aanwezige allergenen in onze gerechten.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze informatie voorafgaand aan de bestelling te communiceren. Het restaurant is niet verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet verstrekken van deze informatie.

7.Intellectueel Eigendomsbeleid:

Restaurant Las Manas is de exclusieve eigenaar van al het intellectueel eigendom dat wordt geassocieerd met het restaurant, inclusief maar niet beperkt tot, logo’s, menu-ontwerpen, handelsmerken, en andere creatieve inhoud die specifiek verbonden is aan onze onderneming.

 • Het intellectueel eigendom van Restaurant Las Manas is beschermd volgens de geldende Belgische wetten en internationale verdragen.
 • Geen enkel individu, entiteit, of derde partij heeft het recht om het intellectueel eigendom van Restaurant Las Manas te kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen, vertalen, publiceren, uitvoeren, weergeven, of afgeleide werken te creëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Restaurant Las Manas.
 

Handhavingsmaatregelen: Restaurant Las Manas behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen eenieder die inbreuk maakt op ons intellectueel eigendom. 

Toestemming voor Gebruik: Voor het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van ons intellectueel eigendom, dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij Restaurant Las Manas. U kan hiervoor contact opnemen met ons via order@lasmanas.be.

Huisregels restaurant

 1. Respectvol Gedrag: Wij verwachten dat alle gasten en personeelsleden elkaar met respect behandelen. Discriminatie, intimidatie of ander ongepast gedrag zal niet worden getolereerd.

 2. Kinderen en Toezicht: Kinderen zijn van harte welkom. Wij vragen ouders en verzorgers om toezicht te houden op hun kinderen om een aangename sfeer voor alle gasten te behouden.

 3. Roken en Vaping: Roken en vaping zijn binnen het restaurant niet toegestaan.

 4. Reserveringen: Voor een vlotte service vragen wij u om op tijd te arriveren voor uw reservering. Laat het ons weten als u vertraging heeft. Bij no-shows behouden wij ons het recht voor om passende maatregelen te nemen.

 5. Mobiele Telefoons: We vragen u vriendelijk om uw mobiele telefoon op stil te zetten tijdens uw verblijf. Houd telefoongesprekken kort en discreet.

 6. Huisdieren: Kleine honden zijn toegestaan in het restaurant. 

 7. Eigen Consumpties: Het meebrengen van eigen eten of drinken is niet toegestaan. 

Algemene Rechten van het Restaurant:

Restaurant Las Manas behoudt zich het recht voor om de onderstaande algemene clausules toe te passen, die het restaurant het recht geven om voorwaarden aan te passen, de service te weigeren, of andere maatregelen te nemen in specifieke situaties.

 1. Wijziging van Voorwaarden: Het restaurant behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment aan te passen.

 2. Service Weigeren: Restaurant Las Manas behoudt zich het recht voor om de service te weigeren aan personen of groepen die zich niet houden aan de geldende huisregels, een verstoring veroorzaken voor andere gasten, of zich anderszins misdragen, naar eigen oordeel van het management.

 3. Reserveringen en Annuleringen: Het restaurant behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen in het geval van herhaaldelijke no-shows, late annuleringen, of misbruik van het reserveringssysteem. Dit kan resulteren in het weigeren van toekomstige reserveringen.

 4. Geschillen en Klachten: Het restaurant behoudt zich het recht voor om passende stappen te ondernemen bij geschillen of klachten, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Klanten worden aangemoedigd om eventuele klachten onmiddellijk te melden aan het personeel.

Deze algemene rechten zijn opgesteld om de integriteit van de service en de ervaring van alle gasten te waarborgen. Bij gebruik van de diensten van Restaurant Las Manas gaat de klant akkoord met de geldende algemene voorwaarden en de uitoefening van deze algemene rechten door het restaurant.